Přehled přímo řízených programů EU a jejich využití pro české obce a města v programovém období 2021-2027 + příklad dobré praxe projektu ze zahraničí z programu LIFE (partner/koordinátor město)

by · Dec 1, 2020 · 9 views ·

Svaz měst a obcí České republiky