Jak se zapojit do projektů, jak nalézt partnera apod. Možnosti/formy zapojení samospráv do přímo řízených programů EU – jaké jsou zkušeností z jiných zemí