Prezentace prvních výstupů z projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Jan 21, 2021

Speakers

About

● Jak by měl fungovat střední článek za 5 až 10 let? ● Jak by měl fungovat systém podpory wellbeingu žáků? ● Jaké by měly být první kroky v nejbližších letech?

Organizer

About SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. Iniciativa Úspěch pro každého žáka

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow SKAV