Panelová diskuze: dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ

Dana Petrova, DZS, ředitelka Pavel Doleček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Martin Bareš, Masarykova univerzita, rektor Hana Machková, Vysoká škola ekonomická v Praze, rektorka