Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů

Marie Červenková, Masarykova Univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, odborná asistentka Daniela Olejárová, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, projektová manažerka Hana Delalande, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury, asistentka a doktorandka S mezikulturní komunikací se na univerzitách setkáváme stále častěji. Nakolik ji však studenti zvládají? Příspěvek prezentuje výsledky čtyř studií realizovaných výzkumnicemi z různých pracovišť Masarykovy univerzity. Budou prezentovány hlavní etapy, výzvy a faktory, které studentům pomáhají zvládat zahraniční pobyty. Další část představí výsledky analýzy potřeb studentů ekonomických studijních programů, která umožnila identifikovat problematické situace a mezikulturní rozdíly na zahraniční univerzitě nebo v mezinárodním pracovním prostředí. Součástí příspěvku bude také diskuse a reflexe nad možnostmi rozvíjení interkulturních komunikačních kompetencí v rámci přípravy na mobilitu.