Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů

Jun 15, 2021

Speakers

About

Marie Červenková, Masarykova Univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, odborná asistentka Daniela Olejárová, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, projektová manažerka Hana Delalande, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury, asistentka a doktorandka S mezikulturní komunikací se na univerzitách setkáváme stále častěji. Nakolik ji však studenti zvládají? Příspěvek prezentuje výsledky čtyř studií realizovaných výzkumnicemi z různých pracovišť Masarykovy univerzity. Budou prezentovány hlavní etapy, výzvy a faktory, které studentům pomáhají zvládat zahraniční pobyty. Další část představí výsledky analýzy potřeb studentů ekonomických studijních programů, která umožnila identifikovat problematické situace a mezikulturní rozdíly na zahraniční univerzitě nebo v mezinárodním pracovním prostředí. Součástí příspěvku bude také diskuse a reflexe nad možnostmi rozvíjení interkulturních komunikačních kompetencí v rámci přípravy na mobilitu.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce