Česká škola budoucnosti – panelová diskuse na téma digitální well-being

Dec 4, 2021

Speakers

About

Moderuje: Lucie Gregůrková Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se také na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení, a dalších mezinárodních fórech. Účastníci diskuse: Jaroslav Mašek Jaroslav Mašek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, lektorem kurzů pro učitele a autorem článků o vzdělávání. Vede portál o vzdělávacích technologiích Učitelský Spomocník, je autorem a vedoucím Virtuálního Digicentra Elixíru do škol. Je také členem GEG ČR, spolku Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP.Více o něm najdete na www.jaroslavmasek.cz nebo na LinkedInu. Jan Kršňák Jan Kršňák se věnuje intuitivní pedagogice, inovativnímu vzdělávání a soužití s digitálními technologiemi. Založil stránky digiděti.cz, kde rodičům nabízí inspiraci, jak postupovat s výchovou dětí běhajících kyberprostorem. Při besedách ve školách pomáhá žákům a studentům porozumět emocím a digitálně prosíťovaným myšlenkám, zvedá jim sebedůvěru a zklidňuje jejich pozornost. Také rozvíjí způsob interdisciplinárního projektového učení (barevnesite.cz). Je autorem příručky k digitálnímu věku Hra s jednoduchostí života a spoluautorem knih Kdyby lidi byli stromy a Jak se učí živě? Petra Prošková Petra Prošková je od září 2017 ředitelkou neziskové organizace Elixír do škol. Předtím více než dvacet let vedla různorodé týmy, učila odborné předměty na střední škole a zaměřovala se na oblast celoživotního vzdělávání. Věnuje se lektorské, konzultační a mentorské činnosti zejména v oblasti provázení týmů a jednotlivců pracovními změnami. Je spoluautorkou knihy Koučování týmu: Jak my to vedeme. Lukáš Kohoutek Lukáš Kohoutek je od dubna 2021 ředitelem ZŠ Mukařov. Předtím přes deset let působil jako expert v oblasti primární prevence rizikového chování v organizaci Jules a Jim, z.ú. a ředitel Národní linky pro odvykání, která poskytuje komplexní poradenství v oblasti závislostí od látkových až po virtuální drogy. Krátce působil také jako koordinátor poradní skupiny pro kyberprevenci NPI při MŠMT. Ve spolupráci se společností Google připravoval lokalizaci vzdělávacího projektu Internetoví úžasňáci a design vzdělávacího projektu pro učitele “Labyrint sítě a ráj srdce”, který získal grantovou podporu neziskové větve společnosti Google. Vladimíra Kyselková Vladimíra Kyselková pracuje od roku 2014 v Domě zahraniční spolupráce. Věnuje se zejména podpoře začleňování digitálních technologií do vzdělávání a zlepšení výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím aktivit European Schoolnet. V rámci své práce se podílela na koordinaci mezinárodních projektů v České republice a účastnila se mezinárodních pracovních skupin zaměřených na STEM a digitální technologie. Je spoluautorkou publikací o Programování a Třídě budoucnosti.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce