Budoucnost vzdělávání hledejme online

Dec 3, 2021

Speakers

About

Well-being je nyní populární téma. Jedná se o trend, který bude v blízké době vystřídán další módní vlnou? Nebo jde o pojmenování konceptu, který se například v pojetí kritérií Kvalitní školy (využíván Českou školní inspekcí) vyskytuje už řadu let? Na to se společně podíváme v tomto příspěvku. Řekneme si také, jaké jsou jeho dimenze a jak ho ve školách můžeme podpořit. Týká se pouze žáků, nebo i učitelů? A jak souvisí s růstovým myšlením? Zaměříme se i na to, jak podporu těchto konceptů ovlivnila pandemie a dlouhé období distančního vzdělávání. V neposlední řadě se podíváme na to, co bychom se měli naučit, abychom lépe využili potenciál online vzdělávání a přispěli k lepším vzdělávacím výsledkům všech žáků – i těch, kteří nemají podporu rodiny. Dana Pražáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Dizertaci obhájila v oboru didaktika matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogickou praxi získala jako učitelka na střední a jazykové škole. Patří k první generaci rodičů, kteří doma vzdělávali své děti, působila jako viceprezidentka Asociace pro domácí vzdělávání. V průběhu let se zapojila do řady projektů ke vzdělávací politice jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Od roku 2009 působí ve státní správě, nejprve na MŠMT na pozici garanta pro regionální školství se zaměřením na ESF, od roku 2016 v ČŠI v kanceláři ústředního školního inspektora. Příležitostně se věnuje lektorské a výzkumné činnosti.

Organizer

About Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. DZS má za sebou více než čtyřicetiletou historii a jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Další aktivity DZS zahrnují poradenství v oblasti mezinárodního vzdělávání, organizace seminářů a školení, publikování informačních materiálů a propagační činnost. Mezi programy, které DZS administruje, patří Erasmus+, AIA, Aktion ČR-Rakousko, CEEPUS, EHP a Norské Fondy, Study in the Czech Republic a další.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Dům zahraniční spolupráce