Krajské setkání Praha - 2. den

Apr 8, 2022

Speakers

About

00:40 - Úvodní slovo 03:30 - Prezentace generálního partnera Krajských setkání 2022 07:30 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 32:48 - Diskuze 45:30 - Ministerstvo financí: Aktuality z oblasti státního rozpočtu pro rok 2022 a dopady do národních dotačních titulů 01:01:36 - Ministerstvo průmyslu a obchodu 01:20:50 - Diskuze 01:31:15 - prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2022 01:32:07 - Ministerstvo pro místní rozvoj: eTurista a elektronizace výběru místních poplatků 01:38:58 - Ministerstvo pro místní rozvoj: Zásadní změny a novinky u dotačních titulů pro obce 01:47:25 - Diskuze 02:00:00 - Státní fond podpory investic 02:16:56 - Diskuze 02:22:32 -Státní fond životního prostředí 02:38:38 - Diskuze 02:45:09 - Prezentace hlavního partnera Krajských setkání 2022 02:46:36 - Ministerstvo zemědělství 03:02:50 - Diskuze 03:10:20 - Ministerstvo kultury 03:29:36 -Ministerstvo práce a sociálních věcí 03:49:38 - Asociace nájemného bydlení 04:00:34 - Město pro byznys 04:05:37 - Závěr Krajského setkání, ukončení

Organizer

About Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí hájí zájmy samospráv. Pomáhá městům a obcím vyznat se nejen v národní a evropské legislativě.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Svaz měst a obcí České republiky