The Alberta Plan for AI Research

Sep 14, 2022

Speakers

About

Sutton present a strategic research plan based on the premise that a genuine understanding of intelligence is imminent and—when it is achieved—will be the greatest scientific prize in human history. To contribute to this achievement and share in its glory will require laser-like focus on its essential challenges; identifying those, however provisionally, is the objective of the Alberta Plan for AI research. The overall setting is the familiar one common to many fields (reinforcement learning, psychology, control theory, economics, neuroscience, and operations research): a computationally-limited agent interacts with a vastly more complex environment to maximize reward. The agent’s machinery is divided into four parts: 1) that which maintains the agent’s situational state (perception), 2) that which maps state to action (policy), 3) that which maps state to expected future reward (value function), and 4) that which maps imagined states and actions to next states (transition model) and enables planning. The Alberta Plan extends this common view to include feature-based subtasks and temporally extended options to solve them; the policy and the value function each become multiple, one each for each of the subtasks and the main task. The setting is then potentially complete and the focus shifts to finding the right abstractions, in state (features) and time (options), and to planning efficiency. The Alberta Plan incorporates continual learning and meta-learning into all of its 12 steps, and expends no effort trying to capture domain knowledge.

Organizer

About Pražský informatický seminář

Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Pražský informatický seminář