Byznys postavený na kultuře

Mar 23, 2023

Speakers

About

„Jednou se mě zeptal můj kamarád, co, je podle mě tím hlavním a jediným faktorem, který rozhoduje o tom, jestli firma bude dlouhodobě zdravá a úspěšná. Otázka, nad kterou při budování Directu přemýšlím velmi často.“ Podle Pavla Řeháka existuje faktor, který výrazně ovlivňuje dlouhodobý úspěch firmy. Faktor, který dokáže zajistit dlouhodobou motivaci všech lidí v týmu, aniž by bylo nutné investovat do školení, motivačních systémů, budování energie, budování loajality a dalších programů obvyklých v korporacích. Faktor, který dokáže dodávat celé organizaci energii, nasazení, schop-nost odolávat nepříznivým vlivům a překonávat překážky. Tím faktorem je silné, jasné a trvalé poslání. Odpověď na otázku PROČ vlastně firma existuje. Na silném poslání a hodnotách dnes funguje Direct pojišťovna, Direct auto i Fidoo. Firmy, které usnadňují lidem život a snaží se jim na jejich cestě odstraňovat starosti. Jak se staví svět, kde hlavním cílem není zisk, ale zlepšovat svět kolem sebe?

Organizer

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker