Poločas pokusu vlivu řezu na ujímání stromů po výsadbě (15.12.2023, Průhonice)

Dec 15, 2023

Speakers

About

Na jaře 2021 byla na základě spolupráce řady dobrovolníků, SZKT z.s., LDF MENDELU, ARBOEKO a.s. a Dendrologické zahrady VÚKOZ, založena pokusná plocha s cílem otestovat vliv řezu na ujímání a růst kořenů u různých druhů stromů v městském prostředí. První pokusná plocha byla založena v Dendrologické zahradě v Průhonicích skupinou dobrovolníků a spolupracujících organizací. Přestože tento projekt není financován žádným grantem ani institucí a má svým způsobem komunitní charakter, má od počátku svá přesně stanovená pravidla, která z vědeckého pohledu zaštiťuje LDF MENDELU v Brně. Projekt je pětiletý a my jsme v poločase. Rádi bychom představili těm, kdo se na založení podíleli, i široké odborné veřejnosti, v jaké fázi se výzkum se projekt nachází, jaké jsou průběžné výsledky a co je jeho cílem.

Organizer

About Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Jsme sdružení odborníků, kteří společnými silami prosazují cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a zahrad.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 1 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.1%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu