Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Paprsky X po 100 letech.

by · Dec 6, 2012 · 2 717 views ·

Ing. Daniel Klír, Ph.D. (FEL ČVUT, ELI): Moderní zdroje rentgenového zářeni.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.