Ateliér K.O.V. - Koncept - Objekt - Význam

Apr 2, 2013

Speakers

About

Cílem ateliéru K.O.V. (koncept, objekt, vyznam) je vést studenty k hlubšímu porozumění širokého spektra prostorové tvorby pomocí interdisciplinárního přístupu k materiálu, konceptu a formě, v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Eva Eisler, vedouci atelieru

Organizer

About UMPRUM

Projekt 3×20 se uskuteční na půdě VŠUP. V každém školním roce by mělo proběhnout šest takovýchto přednáškových bloků, ve kterých je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, směřování oborů, koncepce výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále důležité studentské výsledky, předpokladem je diskuze coby součást každého příspěvku. Tento cyklus je dvouletý. V jednom školním roce tak bude tímto způsobem představeno 12 ateliérů školy a tři teoretici. Je předpokladem, že by se tento dvouletý cyklus stále opakoval. Důležitým podnětem k tomuto opakujícímu se cyklu je skutečnost, že škola sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. A schopnost vzájemné inspirace, spolupráce a obohacení je možná pouze za předpokladu mezioborové informovanosti. http://www.vsup.cz/

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow UMPRUM