iTutorial

by · Jun 27, 2013 · 3,057 views ·

Projekt iTutorial vznikl za účelem zpracování interaktivních vzdělávacích materiálů. Jako pilotní projekt jsme si vybrali obory grafik, fotograf, knihař a tiskař. Dále zpracováváme kapitoly z oborů gastronomie, jezdectví a chovu koní, další obory budou následovat.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.