40 min. +/- de Tipografía y diseño

by · Nov 13, 2014 · 3 366 views ·

Octa­vio Pardo je mladý španěl­ský typo­graf a desig­nér, který již za svou práci stihl zís­kat řadu mezi­ná­rod­ních oce­nění. Octa­vio žije ve městě Pamplona a pra­cuje pro kli­enty jako nadace „La Caixa“ Foun­dation, FC Bar­ce­lona nebo pro Gene­ra­li­tat de Cata­lunya. V roce 2010 absol­vo­val obor tvorby písma na pres­tižní Uni­ver­sitě v Rea­dingu. Desig­né­rovy práce můžete najít na webu www.octaviopardo.com.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.