Semestr Mimo školu

Nov 19, 2014

Speakers

About

Jaký smysl má neformální a sebeřízené vzdělávání? Představení Semestru Mimo školu - intenzivního rozvojového programu, který pomáhá mladým lidem osvojit si klíčové kompetence pro 21. století a dosáhnout jejich osobních a kariérních cílů pohledem absolventa i organizátora. - www.mimoskolu.cz

Organizer

About EduFórum

Konference o inovacích ve vzdělávání. Inovátoři ve vzdělávání sdílí dobrou praxi s širokou veřejností. Více info na www.eduforum.cz,

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow EduFórum