Od mozku k člověku aneb současný obraz neurochirurgie a neuropsychologie

by · May 12, 2015 · 7 054 views ·

V současné době však není v centru zájmu lékařů jen patologická struktura mozku, ale též jeho funkce a projevy související s psychikou jedince. K těmto účelům slouží právě neuropsychologická vyšetření pacientů před a po nejrůznějších neurochirurgických zákrocích. K větší bezpečnosti a úspěšnosti operací mozku v současné době přispívá nejen přesná předoperační diagnostika, zručnost operatéra, ale přínosné jsou rovněž nové metody a technologie, používané během operace: navigační systémy, elektrofyziologická monitorace či magnetická rezonance. Pacienty, jejichž mozek je zasažen v neuropsychologicky významných oblastech, je nezbytné kvůli ochraně těchto funkcí operovat při plném vědomí – hovoří se o takzvané „awake operaci“.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.