Chemie roztoků ve směsích obsahujících iontové kapaliny

by · May 15, 2015 · 1 229 views ·

Přednáška Ing. Magdaleny Bendové, Ph.D. z Laboratoře separačních procesů Eduarda Hály z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR o chemii roztoků obsahujících iontové kapaliny. Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. se zabývá studiem fázových rovnováh ve vícesložkových kapalných systémech obsahujících iontové kapaliny a kritickými jevy v těchto směsích. Znalost rovnováhy kapalina-kapalina je velmi důležitá pro návrh a optimalizaci průmyslových separačních procesů, a to extrakce a extraktivní destilace. Hlavním cílem výzkumu je tedy nacházet látky, selektivně rozpouštějící dané složky. V tomto ohledu se ve své práci soustředí zejména na soustavy obsahující iontové kapaliny, které mají potenciál stát se takovými selektivními rozpouštědly. Kromě výzkumné práce je také školitelkou studentů doktorského studijního programu, lektorkou středoškolských stážistů v projektu Otevřená věda Praha, v ústavu chemických procesů má na starosti organizaci každoročních Dní otevřených dveří a popularizaci vědy, současně je také zástupkyní šéfredaktora časopisu Journal of Solution Chemistry.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.