Biologie lásky

by · Oct 13, 2015 · 8 538 views ·

Téma říjnového Science Café v Praze zní: Biologie lásky. Přednášet bude biolog a etik Mgr. Marek Vácha, Ph.D., který mimo jiné působí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Marek Vácha na toto téma vystoupil už na Science Café v Kladně a měl velký úspěch. Proto jsme se rozhodli s touto přednáškou plnou zajímavostí, humoru i poznatků pozvat pana Váchu také do Prahy. Řeč bude o tom, že evoluce netvarovala jen to, jak vypadají naše těla, ale i způsob našeho myšlení. Naše lásky, žárlivosti i kriréria výběru partnerů jsou možná výslednicí dlouhého vývoje. Přestože člověk je díky přírodě „propuštěncem přírody“ a vyvázán ze svého okolí, je užitečné pro něj znát biologii své lásky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.