Anomaly detection: A novel framework

by · Feb 25, 2016 · 1,776 views ·

Pražský informatický seminář

Anomaly is an important notion in the operation of both biological and engineering systems. The concept refers to events or situations which deviate from normality (usual observation, order, form or rule) and in this sense are considered anomalous. Anomálie je důležitým pojmem v činnosti jak biologických, tak inženýrských systémů. Označuje událost či situaci, která se odchyluje od normálu (obvyklého pozorování, řádu, formy nebo pravidla). Příkladem je narušení v systémech ostrahy a komunikačních sítích, abnormalita v lékařské diagnostice, neznámé slovo v úloze rozpoznávání řeči, nebo nová třída v úloze obecného statistického rozpoznávání.