Fuzzy logic and relational data

by · Apr 28, 2016 · 1,103 views ·

Pražský informatický seminář

Fuzzy logic differs from classical, two-valued logic in that it rejects the principle of bivalence. While according to the principle of bivalence every statement is either true or false, fuzzy logic admits intermediate truth values, called degrees of truth. Fuzzy logika se liší od klasické, dvouhodnotové logiky tím, že odmítá princip bivalence. Zatímco podle principu bivalence je každé tvrzení buď pravdivé, nebo nepravdivé, fuzzy logika připouští mezilehlé pravdivostní hodnoty, takzvané stupně pravdivosti.