Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Dějepis inovativně pro střední odborné školy

by · Apr 26, 2016 · 725 views ·

Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2016 – Spolupráce jako klíč k úspěchu" konané 26. dubna 2016 v Centru současného umění DOX, Praha www.ucimekvalitne.cz Online přenos a Slides live prezentace: Stanislav Miler www.akademie-sobestacnosti.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.