Analysis and synthesis of cell images

by · Oct 20, 2016 · 283 views ·

Pražský informatický seminář

For many centuries, it has been a natural human endeavor to find out how the basic building block of everything living – the cell – looks like and works. Computers have been providing significant help in this effort for several decades. Přirozenou snahou lidstva po mnoho století je zjistit, jak vypadá a funguje základní stavební kámen všeho živého – buňka. Významnou pomoc při tomto úsilí poskytují již několik desetiletí počítače.