Mizející obrazy světa

Oct 5, 2016

Speakers

About

V Humboldtově filozofii je jazyk „formativním orgánem myšlení“, jeho funkce je primárně kognitivní. Formování myšlení je tak výsledkem společné činnosti Já a Ty. Takto vznikající jazyky pak integrují různé obrazy světa. Pojetí jazyků coby cenných výtvorů lidské mysli kontrastuje se „smrtícím“ konceptem jazyků jakožto arbitrárních komunikačních nástrojů. Kvazi-humboldtovsky uznalý postoj Evropské unie k jejím jazykům je v protikladu s aktivitami politiků, jež směřují ke globalizovanému jazykovému režimu, a s masivní propagandou globální jednojazyčné situace ze strany sociologů. Politickým úkolem do budoucna, v duchu Humboldtovy filozofie jazyka, bude usilovat o koexistenci různých jazyků světa s jedním invazivním Globálním Jazykem.

Organizer

Categories

About Čeština v komunikaci neslyšících

Čeština v komunikaci neslyšících (ČNES) je tříletý (bakalářský) a dvouletý (navazující magisterský) studijní obor, jehož cílem je připravit postojově orientované, profesně vybavené specialisty s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou – v opoře o širší kontext poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich komunikace – působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a budou tak přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Čeština v komunikaci neslyšících