Chemie a fyzika vysokoenergetického záření

by · Nov 8, 2016 · 5,160 views ·

Science Café

CHEMIE A FYZIKA VYSOKOENERGETICKÉHO ZÁŘENÍ: CO JE NOVÉHO VE 21. STOLETÍ? Hostem Science Café byl prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Prof. Slavíček získal v roce 2016 za přínos svému oboru Cenu Neuron pro mladé vědce. Ve své práci se prof. Slavíček zabývá kvantovou teorií molekul a molekulovými simulacemi se zaměřením na interakci záření a molekul. Vedle působení na VŠCHT je vědeckým pracovníkem Ústavu fyzikální chemie AV ČR. A nedávno vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK. A o čem bude řeč na Science Café? Téměř okamžitě po objevu nového typu záření (dnes nazývaného zářením rentgenovým) v roce 1895 si začali lidé klást otázku, jaký mají tyto paprsky vliv na hmotu. Samotný Röntgen účinky záření hned vyzkoušel na své manželce. Přesto po více než 100 letech od zmiňovaného objevu zůstávají naše znalosti účinků vysokoenergetického záření na molekuly a materiály dosti skromné. Je to dáno mimo jiné ohromnou rychlostí dějů následujících po absorpci záření. Teprve současný vývoj experimentálních i výpočetních technologií umožnuje zcela novým způsobem porozumět chemickým a fyzikálním dějům vyvolaným vysokoenergetickým zářením. Ústředním tématem přednášky prof. Slavíčka bude oblast rentgenové fotodynamiky: K jakým chemickým změnám dochází vlivem vysokoenergetického záření? K čemu to může být užitečné? Co nového o této oblasti víme? Jak vypadají aplikace vysokoenergetického záření v chemii, biomedicíně či v pokročilých moderních technologiích? www.sciencecafe.cz