Křemíkové nanokrystaly - světlá budoucnost nanotechnologií?

by · Nov 7, 2016 · 823 views ·

Křemíkové nanokrystaly patří k nejunikátnějším nanomateriálům dnešní doby. Nejen, že jsou netoxické, ale jsou biokompatibilní a v přírodě rozložitelné. Jejich použití je široké. Od použití v LED diodách až k nosičům léčiv a hlavně pozorování biologických pochodů v buňce. Tyto nanokrystaly mohou být dokonce použity jako léčivo při léčbě rakoviny a při jejich rozkladu v těle dostáváme látky, které jsou například v pivu. Je zajímavé, že u tohoto materiálu, jenž je zkoumám poměrně dlouhou dobu, existují stále nezodpovězené otázky, např. jaký je původ jeho luminiscence. Přijďte si popovídat nejen o křemíkových nanokrystalech, ale i o aplikacích nanomateriálů v medicíně nebo i o tom, jak se v Česku daří dělat zajímavou vědu.