Setkání Jana Patočky s Maxem van der Stoelem: událost historického významu po 40 letech

Mar 7, 2017

Speakers

About

Připomínka 40 let od setkání profesora Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničních věcí Maxem van der Stoelem se uskuteční v hotelu InterContinental na Starém Městě 1. března 2017. Slavnostního setkání se zúčastní první viceprezident Evropské komise Frans Timmermans, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, velvyslanec Nizozemského království Eduard W. V. M. Hoeks, bývalý předseda vlády a signatář Charty 77 Petr Pithart, ředitel Archivu Jana Patočky Ivan Chvatík, novinář Dick Verkijk a další hosté. Prvního březnového dne roku 1977 se v jednom ze zdejších hotelových salonků setkal profesor Jan Patočka, jeden z trojice prvních mluvčích občanské iniciativy Charta 77, s ministrem Maxem van der Stoelem, v té době v Československu na oficiální návštěvě. S ohledem na tehdejší skandalizaci a pronásledování Charty 77 komunistickým režimem za asistence Státní bezpečnosti se schůzka konala v utajení. Dohodli ji novináři z van der Stoelova doprovodu v čele s Dickem Verkijkem s několika předními signatáři Charty 77.  Právě mezinárodní rozměr a mediální přesah tohoto setkání umožnily tlumočit Patočkovými slovy do širšího světa pravé motivy Charty 77 – „nikoli hnutí politických psanců, ale občanů trvajících na dodržování ústavy v oblasti lidských a občanských práv“. Jan Patočka na jejich obranu vystoupil z filosofického ústraní, v duchu politicky kritického smyslu své filosofie, v níž „už nestačilo klást otázky a odpovídat“, ale bylo třeba se celou svou osobností zasadit ve prospěch tohoto dějinného pohybu, a to i ve smyslu nejvyšší oběti. Vystaven následným represím bezpečnostních orgánů pak Jan Patočka právě takovou oběť přinesl, když krátce nato dne 13. března 1977 zemřel. V tento den pak také symbolicky vznikl Archiv Jana Patočky, jenž jeho díla převezl do bezpečí před Státní bezpečností, aby byla pod vedením Ivana Chvatíka po dalších dvanáct let postupně soustředěna do sedmadvaceti tematických samizdatových souborů a od roku 1989 vydána dodnes v osmnácti knižních svazcích.

Organizer

About AVČR

Akademie věd České republiky je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow AVČR