Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Jsme duševně zdraví?

by · Apr 13, 2017 · 2 327 views ·

Závažné duševní poruchy, informační technologie v psychiatrii, neurofyziologie, spánková medicína, epidemiologie a studia závislostí. To vše jsou oblasti, kterým se věnuje Národní ústav duševního zdraví. Co však o nich my sami víme? Proč takovouto instituci vůbec potřebujeme? A jaká jsou její nejnovější zjištění?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.