BrainBrush/ Student Coaching Program

Aug 24, 2017

Speakers

About

Představujeme roční program pro studenty středních škol. Primárním cílem tohoto programu je zaměřit se u studentů na sebevědomí (self-esteem, úroveň Já), tj vědět, kdo jsem, co tady na světě mám dělat a mít schopnost své talenty a dary prodat; sekundárním cílem jsou klíčové kompetence pro 21. století - schopnost spolupráce (úroveň My), zvládání krizí v týmu, Time management, Project management, Problem solving. Budeme pracovat na projektech v malých skupinách a kombinovat mentoring s individuálním koučováním tak, aby student získal celistvý obraz o své osobnosti a ujasněné hodnotové zázemí. Na tomto ročním programu bude dobrým výsledkem sebepoznání více než dosažené výsledky.

Organizer

About Impact Hub Ostrava

Baví nás vytvářet prostor pro lidi s nápadem. Proto provozujeme coworking, akcelerace, spoustu akcí a v tom také Impact Hub MashUp s prezentacemi originálních projektů napříč obory. Tady jsou!

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker