Morální problémy autonomních vozidel z pohledu experimentální filosofie

by · Jan 9, 2018 · 408 views ·

Science Café

Autonomní automobily nepředstavuji pouze technický problém - konstrukční nebo softwarový. Představují novou kategorii problémů, které s sebou přináší nástup umělé inteligence. Je to Pandořina skříňka, jejíž víko pootevřel Isaac Asimov knihou "Já, robot". Mgr. et Mgr. Robin Kopecký z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se ve své přednášce pokusil odpovědět na otázky: Přináší vývoj autonomních vozidel jenom technické problémy? Jakým problémům čelí tvůrci softwaru z hlediska etiky robotiky? Je správné nechat přejet kolemjdoucí nebo obětovat posádku? Jaké jsou morální intuice dětí a dospělých?