From Nano to Mega: Coordinating Swarms of Objects at Extreme Dimensions

Jan 10, 2020

Speakers

About

Coordinating and reconfiguring arrangements of objects poses important questions at various dimensions, ranging from tiny particles all the way to far-away satellite swarms. Ironically, systems of these very small and very large distances share a fundamental property: It becomes difficult to use “external” computation, in which a powerful central computing device is provided with input about the system, and output is fed back into the system. Instead, it becomes important to consider “internal” computation, in which algorithms and execution remain within the system itself, even if that comes at the expense of processing power. Additional challenges arise from coordinating the parallel motion of larger and larger sets of objects in a globally efficient manner. This talk will describe a variety of algorithmic approaches to coordination and reconfiguration. These are based on the work of our group and include: (1) Algorithmic aspects of “programmable matter”, i.e., algorithmic methods for controlling structures that can change their physical properties (shape, density, moduli, conductivity, optical properties, etc.) in a programmable fashion. (2) Optimization methods for coordinated motion planning, in which a large swarm of objects needs to be reorganized in a minimum amount of time. (3) Distributed approaches for coordinating the downlink activities of satellite swarms with more than 1000 spacecraft. Despite the practical motivations and applications, the talk will contain a fair amount of theory, in part controlled by feedback from the audience.

Organizer

Categories

About Pražský informatický seminář

Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow Pražský informatický seminář