Důchod: Konec nebo příležitost?

Sep 17, 2020

Speakers

About

Společný seminář think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR a Nadace Krása pomoci. V Česku během dvaceti let přibyde více jak milión lidí starších 65 let. To bude logicky vytvářet tlak na integraci starších pracovníků na trhu práce, jelikož mladších lidí bude dále spíše ubývat. Seminář představil výsledky výzkumu, který zkoumal osoby ve věku 50-61 let a jejich ambice pracovat po dosažení věku 63 let. Seminář se zabýval těmito otázkami: Jsou lidé ochotní a schopní pracovat i v důchodovém věku? Realizují se následně jejich očekávání? Jaká opatření a příležitosti mohou vést k pozvolnějším odchodům do důchodu? Jaké jsou v tomto směru osvědčené trendy v zahraničí? Jak reagují zaměstnavatelé na zvyšující se průměrný věk pracovníků? Udělá stát něco pro to, aby podpořil zaměstnávání starších pracovníků? Na semináři vystoupili Filip Pertold (IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR), Soňa Morawitzová (Nadace Krása pomoci), Kateřina Štěpánková (MPSV), Eva Hejlová (People Management Forum), Ladislav Onderka (IKEA).

Organizer

About CERGE-EI

CERGE-EI offers world-class, merit-based, fully-funded graduate degrees in economics to students primarily from the transition countries of Central and Eastern Europe (CEE) and emerging market economies throughout the world.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker

Interested in talks like this? Follow CERGE-EI