Emoce a snový život

by · Mar 31, 2015 · 937 views ·

Snový život a jeho paralela, život v bdění. Dvě odlišné, i když navazující a prolínající mody našeho života je třeba respektovat jako autochtonní a svébytné. Dosud je snový život pojímán jako nereálná skutečnost a vykládán jako obraz, symbol, reprezentace bdění. V daseinsanalýze však fenomény bereme jako něco, co má smysl sama v sobě a proto je není možné jakkoli redukovat jinými jsoucny nebo jedno druhým nahradit. Autor se rovněž zamýšlí nad problémem rozumu a emotivity pojímané jako dvě oddělené psychologické skutečnosti, které spolu souvisejí jen korelačně, případně funkčně, nikoli morfologicky. Vznikl tak mezi nimi hiátus, důsledek redukce. Na DA přístupu ke snům autor ukazuje, jak problému rozumět a jak jej překonat.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.